تولید میگو بوشهر

تولید میگو صادراتی بوشهر

میگو یک نوع حیوان آبزی دریایی که در بسیاری از شهرهای جنوب کشور ایران به وفور یافت می شود این حیوان آبزی در انواع مختلف وجود دارد که بهترین نوع آن در بوشهر نیز و

بیشتر بخوانید