تولید میگو ریز

مرکز تولید میگو ریز

مرکز تولید میگو ریز در اصل پرورش دهنده این نوع آبزی می باشد. شرکت در انواع مختلفی این محصولات را طی مدت زمان خاصی پرورش داده و سپس صید می کند. بعد از این مرحله

بیشتر بخوانید