سفارش میگو عمده

سفارش انواع میگو عمده

میگو در کنار ماهی از پر مصرف ترین آبزیان محسوب می گردد. میگو تولیدی در ایران بیشتر مربوط به حوزه های جنوبی کشور است، در این مناطق انواع میگو توسط صیادان محلی صی

بیشتر بخوانید