عرضه میگو ریز

عرضه مستقیم میگو ریز

میگو غذایی دریایی بوده که دارای خاصیت های زیادی برای بدن انسان می باشد. این محصول منبع غنی ویتامین ها و پروتئین ها و همچنین مواد معدنی می باشد. فروشگاه عرضه این

بیشتر بخوانید

مرکز تولید میگو ریز

مرکز تولید میگو ریز در اصل پرورش دهنده این نوع آبزی می باشد. شرکت در انواع مختلفی این محصولات را طی مدت زمان خاصی پرورش داده و سپس صید می کند. بعد از این مرحله

بیشتر بخوانید