فروشنده مستقیم میگو

فروشنده مستقیم میگو تازه

میگو یکی از جانداران آبزی و از خانواده سخت پوستان می‌باشد و در دریا و آب های شیرین زندگی می‌کند میگو تازه طعم و مزه بسیار عالی و دلچسبی دارد و دارای جثه ای کوچک

بیشتر بخوانید