پخش میگومنجمد

پخش مستقیم میگو منجمد

پخش مستقیم میگو منجمد به صورت عمده در بازار صورت می گیرد. در میگو منجمد دو و پوست را به صورت جداگانه بسته بندی می کنند. میگو منجمد بدون نیاز به پاک کردن مصرف می

بیشتر بخوانید