پخش میگو تازه

مرکز پخش میگو تازه

میگو ها جزء سخت پوستان هستند که دارای ده تا هستند، اما پاهای میگو ها بر عکس خرچنگ ها کم توان تر و نازک تر است، و همین پا ها به آن ها کمک می کند برای شنا در آب ه

بیشتر بخوانید